Březen 2008

Dotazník 0.3

31. března 2008 v 19:51 | B'Girl_Mishell |  Dotazníky
Jméno ►Michaela
Příjmení ►Třečková
Přezdívka ► B'Girl_Mishell, Mishell :-**
Datum narození ► 25.6.1994
Bydliště ► Žďár nad Sázavou
Icq ►354-989-897
Telephon ► *** *** ***
E-mail ► MisaTreckova@seznam.cz

Stav ► svobodná
Zaměstnání ► student
Vzdělání ► střední (maturita)

Povaha ► cholerik
Pohled na svět ► optimista
Otevřenost ► extrovertKontrafakt - E.R.A

31. března 2008 v 19:37 | Mihalka |  •my music•smajlové x)

30. března 2008 v 18:34 | Mihalka |  •lampárna•
Tady jsou starší smajlové z icq.. a co vlastně znamenají xD

Zavaš si tkaničky xD

30. března 2008 v 18:32 | Mihalka |  •lampárna•

Beran

30. března 2008 v 18:22 | Mihalka
Beran patří mezi ohnivá znamení a je plně pod vlivem Marsu. Je snadné ho rozhněvat , ale stejně rychle se zase uklidní a jedná pak mírně. Berani jsou známí svým uměním říkat věc v pravou chvíli ( cítí , že je to tak správně a jednají podle toho ).Snadno se učí a mají výbornou paměť. Je to jejich nesporné plus , které dokáží využít ve svůj prospěch. Rádi se baví a mají cit pro hudbu. Ve společnosti jsou tedy oblíbení.občas to ale zaskřípe díky jejich díky jejich vlastnosti říct každému co si o něm myslí. V podnikání se Berani hodí zejména pro obchod a zejména s nemovitostmi a jejich zápal a nadšení je výhodný i co se financí týče. Berani bývají schopnými výtvarníky,umělci,zdatnými právníky,státníky a mívají i literární nadání ( ale spíše vyjímečně ) .Harmonii a soulad nacházejí berani v manželství s partnery ve znamení Střelcem,Lva nebo jejich vlastním znamení.Temperamentu Beranů svědčí i partnerství s Váhou či Blížencem.

Býk

30. března 2008 v 18:21 | Mihalka
Hlavním a dominantním rysem tohoto znamení je síla a energie. Nadbytek síly znamená v důsledku tvrdohlavou,neústupnou povahu.Často jdou ,,přes mrtvoly,,.Venuše třímající vladařské žezlo,svým vlivem způsobuje emotivní a iracionální jednání. V zaměstnání dokáží býci díky daru praktického uvažování uspět ve všech mechanických oborech.Tedy jako inženýři,stavitelé a projektanti.Bývají z nich také dobří účetní a pokladní s mimořádným citem pro peníze.Jakmile vyjde na jevo jejich důvěryhodná povaha a charakter,může jim to vynést vysoké postavení v peněžních kruzích.Pokud zabrousí do umělecké oblasti , mají tendenci býti praktiky- věnují se filmu,fotografii apod. Ideálními partnery Býků jsou Štíři , protože se jejich povahy navzájem skvěle doplňují.Porozumět spletité povaze Býka umožňují analytické schopnosti Pannám.Váhy sice přinášejí do vztahu pozitiva,nicméně i prvek jakési váhavosti a nestability.Relativně výhodnou kombinaci pro manželství tvoří Býk s Kozorohem.

Blíženec

30. března 2008 v 18:21 | Mihalka
Velmi zvláštním a psychologicky jistě zajímavým znamením jsou blíženci.Podvojná a jaksi rozštěpená povaha je neodtělitelným rysem blíženců.Případy rozpolcených osobností , jsou sice velmi vzácné ,ale vprotikladech si mysl Blíženců přímo libuje.Dá se u nich vypozorovat zajímavý vzorec chování-Blíženci vzplanou a hned ochladnou,aby mohli znovu vzplát.Často si neuvědomují,ale ničí tím hlavně sebe.Nervy máme přece jen jedny.Pokud se vyskytnou problémy,může vlídnost rázem vystřídat nedůvěra.Nejednou se z nich stávají pesimisté a skeptici.Nejvíc by si Blíženci měli hlídat a vážit to,čeho dosáhli.Každý úspěch si totiž představují jako stavbu,postupující stále k vyšším a vyšším poschodím,snadno by mohli přehlédnout překážky,které jejich naděje zbortí.Zůstanou jen rozvaliny.V podnikání mají Blíženci široké pole působnosti.Jsou to dobří organizátoři,obchodníci a ve spekulacích si přímo libují.Úspěšní jsou v reklamní činnosti a ostatních oborech,kde je třeba držet krok s dobou a se změnami a novinkami,jež s ní přicházejí.Jako partneři se k sobě dobře hodí Blíženci s Váhami,stejně jako s Vodnáři.Vzhledem ke kolísavé povaze zmíněných znamení to vyžaduje aby se mírnili,jinak to občas může slušně zaskřípat.Neobyčejně výhodnou kombinací je spojení Blíženců se Střelcem.

Lev

30. března 2008 v 18:20 | Mihalka
Lev je považován za krále zvířat - je tedy stavěn nad ostatní nebo do středu.Stejně tak i člověk s datem narození od 23.7.-22.8. má tendence klást důraz na vlastní JÁ , chovat se jako král.Král v tomto případě není ekvivalent negativních vlastností , ale naopak jako synonymum pro sebejistotu , sebevědomí , výraznou osobnost.Synonymum zdravého jáství v pozitivním a tvůrčím smyslu.Obdobně můžeme vykládat přirovnání ke Slunci.Lva tedy budeme prezentovat jako ohnivé znamení.Idealismus,sny,ambice,velkomyslnost - atributy podporované žhnoucí tvůrčí energií,které mají ,,děti Slunce,, dostatek.Avšak pozor každá mince má dvě strany,vše je relativní.Propadne-li Lev vlastním nedostatkům,je-li panovačný a pyšný následky jsou katastrofální.Stejně jako může být energie Slunce tvůrčí,může se rázem proměnit ve spalující,ničící a nekontrolovatelný živel.Na své pouti vpřed smete vše, co stojí v cestě.Stejně jako Lev zahyne bez smečky,osobnost ,,dítěte Slunce,, zahyne bez společnosti. Jsou blaženi,když se na ně upírají zraky ostatních,zatímco oni stojí ve středu či v čele.Pokud se Lev někdy stáhne do ústranní,je to proto,aby nabral sílu a zazářil ještě oslnivěji.DO ŽIVOTA SI NEDAJÍ MLUVIT! Oni si jej plánují , oni jej řídí.Svých nedostatků si často nejsou skoro ani vědomi,považují je za své přirozené.Stejně jako by nebyla růže bez světla a tepla, ..nerozkvete.. bez něj ani Lev.Miluje život pod širým nebem,Slunce je nezbytné.Zřejmě nejhorší stránkou lví povahy je pohodlnost.Neznají pro sebe omezení a budou si tak dlouho užívat a vychutnávat,až je k činnosti vyburcuje buď nezbytí (třeba finanční),či jejich sny,cíle nebo příležitost.Správná je pak představa Lva coby dravého podnikatele a iniciátora.Excelují ve všem,co vyžaduje entuziasmus,rozvoj a podporu.Často až nakažlivě dobrá nálada a vyloženě vůdčí schopnosti z nich dělá vedoucí pracovníky majitele restaurací,agenty realitních společností,právníky.Prostě se uplatní všude tam , kde je třeba reagovat rychle,přesně a účinně.Do čela kolektivu je často vymrští krizová situace , kdy si poradí právě jen oni a stávají se vůdci.Ne však nadlouho.Po uklidnění a zvládnutí problému ustoupí trochu do ústranní a vedení předají někomu jinému.Ne z neschopnosti ale z chytré vypočítavosti a trochu i pohodlnosti.Pokud se jim vývoj situace nezamlouvá,znovu zasáhnou a uvedou vše napravou míru.(pravou míru určují zase oni)

Rak

30. března 2008 v 18:20 | Mihalka
Tomuto vodnímu znamení vládne Měsíc.O raku panuje představa , že je znamení domácké,milující teplo rodinného krbu.Ale pávě raci bývají na cestách výteční společníci,kterým není dobrodružství a vzrušení z neznámého cizí. Díky další ,,račí,, vlastnosti-obrovské nadšení pro věc-bývají raci velmi úspěšnými osobnostmi musí se však naučit smýšletponěkud liberálněji a s určitým nadhledem ( měli by překonat svou vlastnost citovanou výše-diky tradicionálnějšímu smýšlení totiž často tíhnou spíše k minulosti a ověřeným postupům).Z raků bývají schopní vědci,archiváři,historici i učitelé.Nejeden rak vynikl i jako právník nebo politik.Díky jejich citlivosti a trpělivosti tíhnou i k umění- hudba , literatura apod.V podnikání jsou úspěšní věnují-li se určitému řemeslu nebo působí-li jako kupci.Mají toiž mimořádný cit pro kvalitu a poctivost.Spekulace je jim cizí.To by ale mohl být problém(zvláště v dnešní době),měli by se naučit jisté zdravé agresivitě a soutěživosti jinak zůstanou pozadu.Pro manželský život zdá se být nejvhodnější kombinací Rak.Hodí se k sobě i s Rybami , Štírem a Váhami.Pozitivem jest domácí povaha raků.

Panna

30. března 2008 v 18:19 | Mihalka
Lidé narození v tomto období jsou mimořádně zvídaví a hloubaví.Dívají se na život z hlediska rozumu a účelnosti.Zaměřují se na informace praktické,realistické,racionálně zhodnotitelné - řád a harmonie se stávají podstatnou složkou jejich myšlení.Slídí tak dlouho,dokud o určité věci vědí vše , co potřebují.Jsou při této činnosti obdivuhodně obratní.Informace z různých zdrojů dávají dohromady,neznámé sidomyslí a sestaví tak neobyčejně přesný obraz.Často si však život zbytečně komplikují.Při sběru informací by se měli soustředit jen na skutečně podtatné,podrobnosti nechat stranou.Vynechat irelevantní detaily a soustředit se na své cíle.Často kritizují dogmatičnost a upozorňují na omyly druhých.Bohužel zapomínají,že i ony nejsou dokonalé.Chyby dělají také - jen si jich nejsou vědomi.V zásadě jsou však Panny tolerantní.Rocněž jsou tito jedinci citliví k utrpení druhých.Zbytečně se tak trápí.Možná by pomohlo poznání , že vše má vyšší smysl a řád.Nikdo netrpí bez příčiny.Zákony karmy jsou neúprosné a (možná právě proto) spravedlivé.Mysl panen nejednou podlehne jejich představivosti - vyvolává u nich strach z potíží , nehod a problémů.Různorodá jsou pak uplatnění v zaměstnání.Úspěch nalézají všude tam , kde je potřeba rychlého a správného úsudku , tedy zvláště obchodní sféra.Redaktoři,právníci,učitelé,literáti,stejně tak i návrháři,plánovači,architekti.Někdy je překážkou určitá uzavřenost a stydlivost.Je ji třeba překonat.Horší je to s partnerským soužitím a manželstvím.Náročná , věčně nespokojená a rýpavá povaha je tomu příčina.Když spolu s těmito jde ruku v ruce ještě tvrdohlavost,problém je nasnadě.Partner pak hledá pochopení jinde.Zřejmě nejlepším řešením je manželství s jinou panou.Vztah je pak tolerantní a harmonický.Dále je vhodné uzavřít sňatek s Rybou,případně s Býkem nebo Kozorohem.

Váhy

30. března 2008 v 18:19 | Mihalka
Váhy jsou znamením spravedlnosti a harmonie.Mocnou vladařkou Vah je pak Venuše,bohyně lásky.Váhy mají mimořádný cit a intuici na podvod,lest a neupřímnost.Mohou být skryti jakkoliv rafinnovaně,váhy je spolehlivě demaskují.Tyto jedince je nesnadné zmást,natož svést z cesty.Mají rovněž schopnost vcítění a porozumění ke druhým.Vždy vyslyší žádosti a prosby svých druhů.Dokáží naplnit nadějí srdce chronických smolařů a lidí , jenž by si ostatní ani nevšimli.I přes riziko extrémů a zacházení do krajnosti pomáhají a podpotují dobro přátelství.Znovu vidíme jak důležitou úlohu sehrává v jejich životě soulad,harmonie a láska.Je-li potřeba vyřešit spor,Váha nikdy dlouho nepřemýšlí a přispěchá vše urovnat a přinést smír. Co se zaměstnání a uplatnění týče,nalézají váhy,díky správnému úsudku a intuici,podobná uplatnění jako panny.Avšak mají ještě větší schopnost vcítit se do situace druhých.Mimořádné uplatnění pak nalézají v charitativní činnosti, bývají talentovanými vyjednavači a diplomaty.Rovněž mají nadání ke spekulacím.Pozor na jejich hráčsou vášeň a sympatie k hazardu,nemuselo by to dobře dopadnout.Jinak se často stávají výzkumníky,historiky a vědci obecně.Mají mnohostranný talent-jsou z nich herci,řemeslníci,hudebníci.Mohl by to být Beran- vnese do vztahu jiskru a elán.Rovněž tak i Lev.Dále by to mohlo vyjít s Vodnářem,Střelcem.Nedoporučuje se spojení s Rybou.

Štír

30. března 2008 v 18:18 | Mihalka
Štír nápadně připomíná znamení Raka,svšak má jistou odlišnost.Nosí s sebou totiž zbraň,což se symbolicky odráží i v jeho povaze, jak si ještě řekneme.Štíři jsou často povahy tiché a často se drží stranou(ale nic jim neunikne).Nicméně pozor na ně,pokud se vyburcují k činnosti,jdou jednoznačně,nesmlouvavě s jistou dávkou agresivity a přímočaře za svým.Situace pak povětšinou dopadá v jejich prospěch.Pokud se jedná o záležitosti celku,dokáží se za něj postavit a okolnosti dopadají pro kolektiv dobře.Tito lidé jsou velice váženi,ale je to většinou samolibost a panovačnost,již se izolují.Vystačí si sami se sebou.Nekompromisnost,cit (nejednou i chuť) pro boj,svárlivost - atributy vodního znamení,jenž alchymisté nazývali Scorpio.Často se pod jejich ohnivou maskou skrývá chlad a kamenná trpělivost,to může jejich vítězství jen prospět.Štíři musí mít prostě vždy navrch.Úspěchu a naplnění dojdou snad na všech vedoucích místech.Ředitelé,vyšetřovatelé,právníci,manažeři - skvělé uplatnění jejich vlastností a dispozic.Rak a ryby bývají vhodnými partnery,ale Býka nepředčí nikdo.Obecně lze řícti , že Štír přináší do vztahu energii a podnikavost.Je-li Štír spojen ve vztahu Lvem či Pannou,soužití může rovněž klapat.

Střelec

30. března 2008 v 18:17 | Mihalka
Luk a šíp namířený ke hvězdám nechť je symbolem touhy a snažení.Mnohdy jest vykládáno jako touha člověka po ,,božském Stvoření,,,tedy po osvícení.Střelci jsou rození pracanti a jsou známí nebývalou pílí.Jiný by spekuloval,oni vše odedřou a je-li v cestě nějaký problém,zdvojnásobý svůj výkon a dovedou vše ke zdárnému konci.Když se něco nepovede ostatní rezignují.Ne tak Střelec - jeho verva a chuť k dílu je až neuvěřitelná!Nejednou dokážou doslova nadchnout a strhnout na svou stranu okolí.Mívají pak celé zástupy přívrženců.Ovšem pozor , často přehlíží potenciální nebezpečí a problémy právě díky svému entuziasmu a zapálení , navzdory své intuici i přirozené prozíravosti.Zbrklost tak z nich často dělá náladové mrzouty.Bohužel věci někdy přivádějí do extrémů.Z neúspěchu obviňují okolí,ačkoli si za vše mohou sami.Jejich pracovitost pak přichází v niveč,neboť co začnou nedokončí a skáčou od vědné věci či projektu,zastavujíce se v půli cesty.No tak , chce to jen zpomalit , občas si trochu odpočinout a vydechnout.Trpělivost,přátelé,trpělivost!Díky pořádkumilovnosti,systematickému přístupu a schopnosti myslet progresivně si vedou v zaměstnání skvěle.Uplatňují se v oblasti cestování , import - export,plánování.Mají cit i ve finančních sférách - bankéři,manažeři.Jako ,,ryba ve vodě,, se cítí v mechanických a vědeckých oborech.Střelci mají rádi nevázanost , jdou za svobodou a celkem si vystačí sami se sebou.Ale pokud dojde ke sňatku,bývají z nich pozorní partneři.Hodí se k sobě Střelec s jiným střelcem,s blížencem.Výhodné je spojení i se Lvem a beranem,možná i váhou.

Kozoroh

30. března 2008 v 18:17 | Mihalka
Kozorohové mají výrazné duševní vlastnosti a bystrý rozum , avšak potřebují povzbuzení zejména na začátku svého života arozvoje , aby nabyli potřebnou sebedůvěru.Často propadají melancholii a pesimismu , je tedy vhodné , někdy i nutné mít mnohostranné zájmy , záliby a kolektiv stejně zaměřených lidí i přes to , že jsou zvyklí spoléhat se na sebe sama - své cesty si chtějí plánovat oni sami.Touha po úspěchu je nepřehlédnutelná,někdy to může v okolí vyvolat i závist.Existují dva typy Kozorohů - Kozoroh optimista a Kozoroh pesimista , přičemž každy Kozoroh zná oba tyto stavy.Když špatná nálada odezní , jedinec na ni rychle zapomene a znovu se pustí do práce.Často jsou motivací k činnosti peníze.Jsou šetrní , ale ne lakomí - dokáží se dělit.Spořivost pramenní spíše ze strachu z budoucnosti,mají rádi pocit zázemí.V zaměstnání jsou tito lidé schopnými ekonomy , managery, organizátory , účetními , právníky , učiteli.Přičemž vlastnost organizovat a plánovat vyniká.Přehlédnout nejde ani literární talent.Pro manželské a partnerské vztahy je nutné hledat lidi ve znamení Panny,Býka nebo Berana.Je totiž třeba najít takové jedince,kteří dokáží pozitivně ovlivňovat proměnlivé nálady Kozoroha.

Vodnář

30. března 2008 v 18:16 | Mihalka
Obrazně řečeno , Vodnář je konfrontaci se životem kdykoli připraven ke skoku.Je plný nadšení , život a svět neprožívá staticky,nýbrž maximálně dynamicky.Nejednou se z něj stává extremista , milující akci a vzrušení(pěstuje třeba nevšední sporty)."Připravenost ke skoku " se rovněž projevuje ve vědecké oblasti a obecně tam kde se děje nějaký pokrok,nebo píšou dějiny.Bývají z nich výrazné osobnosti,které jakoby najednou vyjdou "odnikud" na scénu života nebo je naopak čeká brzký pád.K úspěchu přispívá sebejistota,sebedůvěra a schopnost využít to co se díky své píli naučili.Největším záporem Vodnářů je lenost,pokud jí propadnou nedostanou se nikam.Musí na sobě neustále pracovat,jít za svými ambicemi.Měli by také pamatovat na skromnost a vždy si zachovat důstojnou tvář - jinak se z nich stanou chvastouni a surovci.Uplatnění nalézají v obchodní sféře-stávají se z nich byznysmani.Výborně se hodí na posty právníků a mají politické nadání.Bez obav je můžeme postavit do čela společnosti , poradí si.Jak jsem již naznačila výše,díky technickým vlohám se z nich často stávají konstruktéři , vynálezci či průkopníci.Vodnář se hodí ke všem znamením.Avšak Lev , Váhy , Blíženci patří mezi favority.

Ryba

30. března 2008 v 18:16 | Mihalka
Ryby mají v porovnání s ostatními 11 znameními specifickou povahu.Vynikají zvláště svým nesobeckým a citlivým přístupem k ostatním.Agresivita a spekulace jsou jim španělskou vesnicí,jsou až příliš opatrní.Často jsou pochybovační o svých schopnostech a mají nedostatek sebevědomí.I malé popichování okolí berou velice vážně a stávají se tak terčem posměchu.Pře skutečnost , že jsou tito lidé spolehlivý,upřímní a důvěryhodní,kolektiv jim právě díky těmto vlastnostem vyčítá chyby a problémy jež nastaly.I ty za které nemohou.Spoléhají na sliby ostatních a nejednou naletí.Pozor na intriky!Možná by bylo vhodné kdyby si nalezli jakého si obránce , který se za ně postaví.(LEV).Skuteční přátelé a dobří lidé snad dokážou poznat jejich pozitiva a cenné vlastnosti.Na profesionální úrovni a v zaměstnání si Ryby dobře vedou v kolektivu lidí,kteří jsou jim nakloněni , kteří dokáží ocenit jejich schopnosti a výkon.Hodí se do státní správy a do vědeckého výzkumu (tedy tam kde se tak trochu ztratí v davu).Mají zvláštní cit pro přírodu(přírodovědci , chemici , ekologové) a historii.Ryba s rybou k sobě v manželství jde,je to vztah vyrovnaný a harmonický.Chtějí-li však něčeho dosáhnout,není to spojení ideální.Jeden druhého toiž nedokážou dost dobře podpořit a podnítit.Jako vhodný ochránce se hodí Lev , Štír,Rak nebo Panna.

BeatBox

29. března 2008 v 18:48 | Mihalka |  •v.i.d.e.j.k.a•

Wočíčka

29. března 2008 v 18:43 | Mihalka |  •v.i.d.e.j.k.a•